Skip to main content
Innerpage slider

ઘટનાઓ

ઘટનાઓ

એચએસઆર ઇનોવેશન સેન્ટર ટ્રસ્ટની 6ઠ્ઠી સલાહકાર પરિષદની બેઠક
એચએસઆર ઇનોવેશન સેન્ટર ટ્રસ્ટની 4જી સલાહકાર પરિષદની બેઠક
ભારતમાં નવા એચએસઆર/સેમી એચએસઆર કોરિડોર પસંદ કરવા માટે વૈજ્ઞાનિક મોડલના વિકાસ પર વર્કશોપ