Skip to main content
Innerpage slider

आरटीआय साठी अर्ज कसा करावा?

आरटीआय साठी अर्ज कसा करावा?

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कडे आरटीआय आवेदन कसा भरावा

माहिती अधिकार कायदा, 2005 (कायदा) अंतर्गत कोणतीही माहिती प्राप्त करु इच्छिणारा भारताचा कोणताही नागरिक आरटीआय सेल, नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आशिया भवन, 2 रा मजला, रस्ता क्र. 205, सेक्टर-9, द्वारका, नवी दिल्ली - 110077 या पत्त्यावर विनंती करु शकतो.

आवेदन शुल्क: कार्मिक आणि प्रशिक्षण, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या राजपत्र अधिसूचना क्र. 34012/8(s)/2005-आस्थापना.(B) दिनांक 16.09.2005 अनुसार, कलम 6 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत माहिती प्राप्त करण्यासाठी आवेदनासोबत निर्धारित आवेदन शुल्क असले पाहिजे. सद्य स्थितीत आवेदन शुल्क रु.10/- आहे.

पैसे भरण्याची पद्धत: रोखीने योग्य पावती देऊन किंवा ‘नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड..' या नावे डिमांड ड्राफ्ट/बँकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डरने BPL श्रेणीचे उमेदवारांनी कोणतेही शुल्क भरण्याची गरज नाही तथापित आवश्यक कागदपत्रे त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ सादर करावी लागतील.

अतिरिक्त शुल्क: अतिरिक्त शुल्क आवश्यक असल्यास उमेदवाराला त्याबद्दल कळवले जाईल. आरटीआय शुल्क रु.10/- रोखीने, भारतीय टपाल ऑर्डर (IPO) किंवा डिमांड ड्राफ्ट (DD) ने नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आशिया भवन, दुसरा मजला, रस्ता क्र. 205, सेक्टर-9, द्वारका, नवी दिल्ली -110077

शुल्क (रोखीने/IPO/DD) केवळ जन माहिती अधिकारी (PIO), नॅशनल हाय स्पीड, आशिया भवन, दुसरा मजला, रस्ता क्र. 205, सेक्टर -9, द्वारका, नवी दिल्ली -110077 या पत्त्यावरच जमा करता येईल

आपण PIO यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष शुल्क (रोखीने/IPO/DD) जमा करु शकता किंवा पर्यायाने खालील पत्त्यावर IPO किंवा DD पाठवू शकता. 

जन माहिती अधिकारी (PIO), 
नॅशनल हाय स्पीड, आशिया भवन, 
दुसरा मजला, रस्ता क्र.. 205, सेक्टर -9, 
द्वारका, नवी दिल्ली-110077