Skip to main content
Innerpage slider

आमच्याशी संपर्क साधा

आमच्याशी संपर्क साधा

नोंदणीकृत कार्यालय:

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल)

2रा मजला, आशिया भवन, रोड क्रमांक-205
सेक्टर-09, द्वारका, नवी दिल्ली-110077

दूरध्वनीः 011-28070000/01/02/03/04
फॅक्सः 011-28070150
प्रकल्प कार्यालय:

मुंबई

मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
गोदरेज टू,
विक्रोळी गाव,
तालुका कुर्ला, पिरोजशानगर,
पूर्व द्रुतगती महामार्ग,
विक्रोळी-पूर्व, मुंबई – 400079

पालघर

मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
1104, आदिनाथ विला, तशिष हॉटेलच्या समोर,
वाघुळसर, माहिम रोड, तालुका आणि जिल्हा,
पालघर 401404

सुरत

मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कार्यालयात क्र.: 1001 ते 1006,
10वा मजला, स्वस्तिक युनिवर्सल,
सेंट्रल मॉलच्या समोर, दुमास रोड,
रुंध सुरत, गुजरात-395007

वडोदरा

मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3रा मजला, बडोदा प्रॉडक्टीविटी कौन्सिल बिल्डींग,
प्रॉडक्टीविटी रोड,अलकापुरा,
वडोदरा, गुजरात-390007

अहमदाबाद

मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3रा मजला, रिवरफ्रंट हाउस,
गांधी आणि नेहरु ब्रिजच्या मध्ये,
रिवरफ्रंट (पश्चिम)
अहमदाबाद-380009